Konzultační služby v oblasti TELCO a ICT

Našimi klienty a zákazníky jsou ti, ketři potřebují optimálně řešit investice a provozní prostředky vynakládané do telekomunikačních služeb a IT.

Nabízíme klientovi kompletní konzultace a poradenství při řešení rozhodování o optimalizaci nákladů.

Naše služby zahrnují:

 - analýzu existujících smluv (due diligence)    délky kontraktu, služeb, konkurence na trhu, cen, apod.

 - návrh řešení optimalizace a konsolidace    kompletní detailní popis řešení, fáze, dilčí kroky s vyjádření finanční náročnosti a vyčíslením                  úspory finančních prostředků

 - zpracování formátu výběrového řízení, vedení výběrového řízení a zpracování vyhodnocení

 - pomoc při je dnání s poskytovatelem služeb, dodavatelem technologií

Infrastrukturní a bezpečnostní audity

 - Analyzujeme technický a bezpečnostní stav IT infrastruktury v organizaci

 - Provedeme kompletní analýzu HW a SW prostředků kontrola verzi IS, bezpečnostních updatů, podporu supportů, nákladů na provoz

 - Ověříme úroveň ochrany Vašich dat před zneužitím zabezpečení dat, přístupy, práce s daty, penetrační testy

 - Na základě získaných výsledků navrhneme optimální nápravná opatření. 

 Zvyšujeme výkon, snižujeme náklady, roste Váš business.

Unified Communication

Dnes kdy oba komunkační světy, jak svět ústředen, tak svět IP sítí konvergují v jedno prostředí není jednoduché se vyznat v jednotlivých produktech a řešeních nabízených různými dodavateli.

Proto Vám nabízíme kompletní návrh řešení v oblasti Unified Communication.

Součástí zpracované studie Unified communication řešení je: 

 -  analýza vašeho komunikačního prostředí a služeb analýza existujícícho HW a SW - IP tel, PBX, IP PBX, Videokonferencí, komunikačního SW,        apod.

 -  detailní design návrhu Unified communication návrh kompletně nové technolegie nebo návrh postupné migrace rozdělené do fází 

 -  návrh integrace a využití SW a HW videokonferencí 

 -  detailní vyčíslení CAPEX a OPEX prastředků versus úspora nákladů po zavední (krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé)

 -  Zajištění implementace a realizace projektu dodávka HW a SW, konfigurace a integrace do vašeho prostředí sítě

ICT infrastruktura

Zaměřujeme se na spolupráci a partnerství s leadery na trhu ICT řešení a produktů

Jsme schopni Vám vypracovat kompletní optimalizovaný návrh řešení LAN infrastruktury

Snažíme se být technologicky neutrální, a tím získat pro vás výhodu při návrzích LAN zařízení

Zajišťujeme projektový managemnet při rozsáhlejších budování LAN sítí 

Dodáme navržený HW, nakofigurujeme, a zajistíme kompletní servisní služby 

ICT Bezpečnost

V současné době již nelze navrhovat a provozovat jakoukoliv ICT infratsrukturu bez řešení bezpečnosti.

Bezpečnost dat, informací, prostředků se dstala ve firmách na první místa  řešení priorit v IT odděleních

Jsme připraveni vám s řešením bezpečnosti pomoci a přispět, tak k ochraně vaše podnikání.

Navrhujeme a zabezpečujeme řešení:

 - antivirových, antispamových, antiX ochran

 - firewallu, IDS a IPS systémů

 - DLP systém, šifrování dokumentů - komunikace

 - monitoring bezpečnosti (managementy)